Saturday September 1st

Sunday September 2nd

 
           
Performance Accompanists Time
Smt. Geetha Ganesh School of Music Sriya Venkat - Violin
Siddharth Rajaraman - Mridangam
10:00 AM - 10:25 AM
Ragasudha School - Vocal and Instrumental (Sri Palghat Sridhar) Krithin Visvesh - Mridangam 10:30 AM - 10:55 AM
Hrishikesh Ram Pranav Krishnakumar - Violin
Nikhil Sathyanathan - Mridangam
11:00 AM - 11:15 AM
Fundraising Pitch 11:15 AM - 11:25 AM
Shreyas Ashok Sharada Krishnan - Violin
Srikar Chittari - Mridangam
11:25 AM - 12:25 PM
Lunch 12:25 PM - 12:55 PM
Sai Shruthi Laya Music School (Smt. Divya Jandhyala) Siddharth Rajaraman - Mridangam 12:55 PM - 1:10 PM
Namrata Rajaraman Srian Pedibhotla - Violin
Siddharth Gadepalli - Mridangam
1:15 PM - 1:30 PM
Aishwarya Balaji Sriya Venkat - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
1:35 PM - 1:50 PM
Vishal Varadarajan Akhil Pramod - Violin
Siddharth Rajaraman - Mridangam
1:55 PM - 2:02 PM
Ahana Chellamani Akhil Pramod - Violin
Krithin Visvesh - Mridangam
2:03 PM - 2:10 PM
Srinath Iyer Akhil Pramod - Violin
Krithin Visvesh - Mridangam
2:11 PM - 2:18 PM
Sanjana Sundhar (Keyboard) Krithin Visvesh - Mridangam 2:19 PM - 2:26 PM
Akhil Pramod (Violin) Krithin Visvesh - Mridangam 2:27 PM - 2:34 PM
Fundraising Pitch 2:34 PM - 2:40 PM
Prashanth Iyer Vinithra Sudhakar - Violin
Nikhil Sathyanathan - Mridangam
2:40 PM - 2:55 PM
Laasya School of Music
(Smt. Ranganayaki Rajan)
Raj Krishnamurthy - Mridangam 3:00 PM - 3:15 PM
Svetak Sundhar (Flute) Srian Pedibhotla - Violin
Nishant Sura - Mridangam
3:20 PM - 3:35 PM
Smt. Vrinda Acharya Workshop Students Kartik Nagaraj - Mridangam 3:40 PM - 3:55 PM
Pranav Krishnakumar (Violin) Nikhil Sathyanathan - Mridangam 4:00 PM - 4:15 PM
Sampoorna Fine Arts
(Smt. Subha Sundarajan)
Samarth Rao - Mridangam 4:20 PM - 4:45 PM
Sreeram Venkat Sanjith Narayanan - Violin
Kapil Ramanarayanan - Mridangam
4:50 PM - 5:20 PM
Fundraising Pitch 5:20 PM - 5:25 PM
Apoorva Das Madhu Vadlamani - Violin
Visrut Sudhakar - Mridangam
Samarth Rao - Kanjira
5:25 PM - 6:25 PM
Dinner 6:25 PM - 6:55 PM
SRK School of Music - Violin (Smt. Seetha and Ranjani Ramakrishnan) Visrut Sudhakar - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
6:55 PM - 7:20 PM
Fundraising Pitch 7:20 PM - 7:30 PM
Shreyas Bharadwaj (Flute) Bhargav Tumkur - Violin
Vishvak Kumaran - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
7:30 PM - 8:30 PM
       
Performance Accompanists Time
Maadhurya School of Music
(Smt. Varuni Ravinder)
Raj Krishnamurthy - Mridangam 10:00 AM - 10:25 AM
Smt. Mytreyi Shastri Aravind School of Music Samarth Rao - Mridangam 10:30 AM - 10:55 AM
Sriya Venkat Pranav Krishnakumar - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
11:00 AM - 11:15 AM
Gayathri Raghavendra Siddharth Gaddepalli - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
11:20 AM - 11:50 AM
Fundraising Pitch 11:50 AM - 11:55 AM
Shreyaa SrinivasanBhargav Tumkur - Violin
Kapil Ramanarayanan - Mridangam
11:55 AM - 12:55 PM
Lunch 12:55 PM - 1:25 PM
Nadopasana School of Music
(Smt. Mathangi Shankar)
Nikhil Sathyanathan - Mridangam 1:25 PM - 1:50 PM
Siri Rao Srian Pedibhotla - Violin
Siddharth Gadepalli - Mridangam
1:53 PM - 2:08 PM
Mahathi Sundarajan Sriya Venkat - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
2:11 PM - 2:18 PM
Nithya Indlamuri Sriya Venkat - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
2:19 PM - 2:26 PM
Saadhvi G. Mamidi Srian Pedibhotla - Violin
Nishant Sura - Mridangam
2:27 PM - 2:34 PM
Sai Saranya Varanasi Srian Pedibhotla - Violin
Nishant Sura - Mridangam
2:35 PM - 2:42 PM
Smriti Sridharan (Veena) Siddharth Gadepalli - Mridangam
2:47 PM - 3:02 PM
Smt. Mallika Mantravadi School Nikhil Jayanty - Mridangam 3:05 PM - 3:15 PM
Vinithra Sudhakar (Violin) Nikhil Sathyanathan - Mridangam
3:20 PM - 3:35 PM
Natyarpana School of Music (Smt. Ramya Kapadia) Nishant Sura - Mridangam 3:40 PM - 3:50 PM
Shruthi and Shwetha Kunjur Sanjith Narayanan - Violin
Nikhil Sathyanathan - Mridangam
3:52 PM - 4:22 PM
Divya Nataraj Vinithra Sudhakar - Violin
Samarth Rao - Mridangam
4:27 PM - 4:42 PM
Manasi Krishnakumar Sanjith Narayanan - Violin
Visrut Sudhakar - Mridangam
4:45 PM - 5:15 PM
Fundraising Pitch 5:15 PM - 5:20 PM
Madhu Vadlamani Srikar Chittari - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
5:20 PM - 6:20 PM
Dinner 6:20 PM - 6:50 PM
Laya Sinchana School of Music
(Sri Sudhindra Rao)
6:50 PM - 7:15 PM
Fundraising Pitch 7:15 PM - 7:25 PM
Sai Sisters Sharada Krishnan - Violin
Vishvak Kumaran - Mridangam
7:25 PM - 8:25 PM
Vote of Thanks 8:25 PM - 8:30 PM