Saturday September 1st

Sunday September 2nd

 
           
Performance Accompanists Time
Smt. Geetha Ganesh School of Music Siddharth Rajaraman - Mridangam 10:00 AM - 10:25 AM
Ragasudha School - Vocal and Instrumental (Sri Palghat Sridhar) Krithin Viswesh - Mridangam 10:30 AM - 10:55 AM
Hrishikesh Ram Pranav Krishnakumar - Violin
Nikhil Sathyanathan - Mridangam
11:00 AM - 11:15 AM
Maitreyi Sivaraman (Violin) Samarth Rao - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
11:20 AM - 11:50 AM
Fundraising Pitch 11:50 AM - 12:00 PM
Shreyas Ashok Sharada Krishnan - Violin
Srikar Chittari - Mridangam
12:00 PM - 1:00 PM
Lunch 1:00 PM - 1:25 PM
Sai Shruthi Laya Music School (Smt. Divya Jandhyala) Siddharth Rajaraman - Mridangam 1:25 PM - 1:40 PM
Namrata Rajaraman Srian Pedibhotla - Violin
Siddharth Gaddepalli - Mridangam
1:45 PM - 2:00 PM
Aishwarya Balaji Sriya Venkat - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
2:05 PM - 2:20 PM
Vishal Varadarajan Akhil Pramod - Violin
Siddharth Rajaraman - Mridangam
2:25 PM - 2:32 PM
Ahana Chellamani Akhil Pramod - Violin
Krithin Viswesh - Mridangam
2:33 PM - 2:40 PM
Srinath Iyer Akhil Pramod - Violin
Krithin Viswesh - Mridangam
2:41 PM - 2:48 PM
Sanjana Sundhar (Keyboard) Krithin Viswesh - Mridangam 2:49 PM - 2:56 PM
Akhil Pramod (Violin) Krithin Viswesh - Mridangam 2:57 PM - 3:04 PM
Prashanth Iyer Vinithra Sudhakar - Violin
Nikhil Sathyanathan - Mridangam
3:05 PM - 3:20 PM
Laasya School of Music
(Smt. Ranganayaki Rajan)
Raj Krishnamurthy - Mridangam 3:23 PM - 3:38 PM
Smt. Vrinda Acharya Workshop Students Kartik Nagaraj - Mridangam 3:40 PM - 3:55 PM
Pranav Krishnakumar (Violin) Nikhil Sathyanathan - Mridangam 4:00 PM - 4:15 PM
Sampoorna Fine Arts
(Smt. Subha Sundarajan)
Samarth Rao - Mridangam 4:20 PM - 4:45 PM
Sreeram Venkat Saketha Pantula - Violin
Kapil Ramanarayanan - Mridangam
4:50 PM - 5:20 PM
Fundraising Pitch 5:20 PM - 5:25 PM
Apoorva Das Madhu Vadlamani - Violin
Visrut Sudhakar - Mridangam
Samarth Rao - Kanjira
5:25 PM - 6:25 PM
Dinner 6:25 PM - 6:55 PM
SRK School of Music - Vocal and Violin (Smt. Seetha and Smt. Ranjani Ramakrishnan) Visrut Sudhakar - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
6:55 PM - 7:20 PM
Fundraising Pitch 7:20 PM - 7:25 PM
Shreyas Bharadwaj (Flute) Bhargav Tumkur - Violin
Vishvak Kumaran - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
7:30 PM - 8:30 PM
Performance Accompanists Time
Maadhurya School of Music
(Smt. Varuni Ravinder)
Raj Krishnamurthy - Mridangam 10:00 AM - 10:25 AM
Smt. Mytreyi Shastri Aravind School of Music Samarth Rao - Mridangam 10:30 AM - 10:55 AM
Sriya Venkat Pranav Krishnakumar - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
11:00 AM - 11:15 AM
Gayathri Raghavendra Siddharth Gaddepalli - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
11:20 AM - 11:50 AM
Fundraising Pitch 11:50 AM - 11:55 AM
Shreyaa Srinivasan Saketha Pantula - Violin
Kapil Ramanarayanan - Mridangam
11:55 PM - 12:55 PM
Lunch 12:55 PM - 1:20 PM
Nadopasana School of Music
(Smt. Mathangi Shankar)
Nikhil Sathyanathan - Mridangam 1:20 PM - 1:45 PM
Siri Rao Srian Pedibhotla - Violin
Siddharth Gadepalli - Mridangam
1:48 PM - 2:03 PM
Mahathi Sundarajan Sriya Venkat - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
2:05 PM - 2:12 PM
Nithya Indlamuri Sriya Venkat - Violin
Kartik Nagaraj - Mridangam
2:13 PM - 2:20 PM
Sadhvi Gnana Praveena Srian Pedibhotla - Violin
Nishant Sura - Mridangam
2:21 PM - 2:28 PM
Sai Saranya Varanasi Srian Pedibhotla - Violin
Nishant Sura - Mridangam
2:29 PM - 2:36 PM
Svetak Sundhar (Flute) Srian Pedibhotla - Violin
Nishant Sura - Mridangam
2:37 PM - 2:44 PM
Smriti Sridharan (Veena) Siddharth Gadepalli - Mridangam
2:49 PM - 3:04 PM
Smt. Mallika Mantravadi School Nikhil Jayanty - Mridangam 3:07 PM - 3:17 PM
Vinithra Sudhakar (Violin) Nikhil Sathyanathan - Mridangam
3:22 PM - 3:37 PM
Natyarpana School of Music (Smt. Ramya Kapadia) Nishant Sura - Mridangam 3:40 PM - 3:50 PM
Shruthi and Shwetha Kunjur Maitreyi Sivaraman - Violin
Nikhil Sathyanathan - Mridangam
3:52 PM - 4:22 PM
Divya Nataraj Vinithra Sudhakar - Violin
Samarth Rao - Mridangam
4:27 PM - 4:42 PM
Manasi Krishnakumar Bhargav Tumkur - Violin
Visrut Sudhakar - Mridangam
4:45 PM - 5:15 PM
Fundraising Pitch 5:15 PM - 5:20 PM
Madhu Vadlamani Srikar Chittari - Mridangam
Samyuktha Sreeram - Ghatam
5:20 PM - 6:20 PM
Dinner 6:20 PM - 6:50 PM
Laya Sinchana School of Music (Sri Sudhindra Rao) Samarth Rao - Mridangam 6:50 PM - 7:15 PM
Fundraising Pitch 7:15 PM - 7:25 PM
Sai Sisters Sharada Krishnan - Violin
Vishvak Kumaran - Mridangam
7:25 PM - 8:25 PM
Vote of Thanks 8:25 PM - 8:30 PM